Katılım Finans Kuruluşları Birliği kuruluyor

ANKARA – Katılım Finans Kuruluşları Birliği’nin kurulmasını öngören 26 maddelik Katılım Finans Kanunu Teklifi, AK Parti milletvekillerinin imzası ile Meclis’e sunuldu. Teklifle katılım finans kapsamında yer alan kurum, kuruluş ve faaliyetlerin katılım finans esaslarına uyumunu sağlamak üzere çeşitli mekanizmalar oluşturuldu.

Teklife göre Katılım Finans Kuruluşları Birliği’nin, mesleki ilke ve standartlarını belirlemek, gerektiği hallerde işbirliği yapmak, ortak projeler geliştirmek gibi amaçlar gözetmesi öngörüldü.

TÜRKİYE’YE ULUSLARARASI YATIRIMLARIN ARTIRMASINA KATKI SAĞLAMAK AMAÇLANDI

Birlik bünyesinde Katılım ve Finans Standartları İhtisas Kurulu’nun da oluşturulması öngörülen teklifte, bu kurula ilişkin, “Katılım finans kuruluşlarının faaliyet, ürün ve hizmetlerine yönelik farklı standart ve uygulamalar arasında yeknesaklık sağlanmasına katkıda bulunacağı, katılım finans sisteminin tüm paydaşları arasındaki uyum ve entegrasyonu sağlayacağı ve katılım finansa bütüncül bir bakış açısı kazandıracağı; kamuoyunda katılım finans sistemine ilişkin algıyı önemli ölçüde olumlu yönde etkileyeceği ve uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye yatırımlarını artırmasına katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir” denildi.

TÜRKİYE’YE ÖZGÜ BİR MODEL: BİRLİĞE BAĞLI AMA SİVİL KARAKTERLİ

7 üyeden oluşması öngörülen Katılım ve Finans Standartları İhtisas Kurulu ile Türkiye’ye özgü bir model ortaya konulduğu ifade edilen teklif metninde kurulun Katılım Finans Kuruluşları Birliği’ne bağlı ancak “sivil bir karakter” taşımasının amaçlandığı kaydedildi.

TÜRKİYE KATILIM BANKALARI BİRLİĞİ KAPATILACAK

Söz konusu teklifle katılım finansa ilişkin yeni bir birlik kurulması öngörüldüğünden Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin kapatılması ve Katılım Finans Kuruluşları Birliği’nin geçmesi de hükme bağlandı. Türkiye’deki katılım finans kuruluşlarının da bu birliği üyeliği de zorunlu kılındı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir